Alle våre biler selges med garanti. De fleste bilene har nybilgaranti fra produsent. I de tilfellene hvor garantien er kortere enn fem år vil Ecocar AS alltid tilby 5år/100.000km garanti.

GARANTI FOR BILER IMPORTERT AV Ecocar AS – FORBRUKERKJØP

5 års garanti fra bilens førstegangsregistreringsdato, max 5 år / 100.000 km

1. Hvem garantien gjelder for
Garantien gjelder for forbrukerkjøpere. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsaklig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Garantien gjelder for den bil og det utstyr som kjøpekontrakten gjelder, med unntak av de tilfeller hvor det gjelder særskilt garanti på ekstrautstyr

2. Garantiens omfang
Garantien gjelder i inntil 5.år fra bilens førstegangsregistreringsdato (i utlandet eller Norge), evt. til en angitt tidsperiode i kjøpekontrakten. Garantien er oppad begrenset til 100.000 km kjørelengde, uavhengig av bilens alder. For noen biler er det spesifisert en høyere kjørelengde og da er det en som gjelder.
Garantien gjelder deler og arbeidsomkostninger for elektrisk anlegg, styring, bremser, motor, girkasse, bakaksel, kardang og drivstoffsystem.

Garantien gjelder ikke for:

 • Slitasjedeler som bremser, clutch, understell, hjullager, fjernkontroll til nøkler og fjernkontroll til tilleggs varmer, parkering sensorer, batteri og lignende som avdekkes ved vanlig service.
 • Glass (inkl. varmetråder) og gummi.
 • Dugg i lykter.
 • Forhold som er dekningsberettiget under kjøpers forsikring mot maskinskade (skade på motor, gir og drivverk), eller som var dekningsberettiget på det tidspunkt det ble eller burde blitt oppdaget av kjøper.

Selger er ikke ansvarlig under denne garanti dersom feilen skyldes:

 • At bilen ikke er vedlikeholdt i samsvar med serviceintervallindikeringen, bl.a oljeskift og service utført til rett tid/kjøredistanse.
 • At reparasjon eller montering av deler ikke er utført i henhold til fabrikkens retningslinjer.
 • At bilen er bygget om eller endret på. Dersom bilen er trimmet eller chiptunet bortfaller garantien uavhengig av når trimming/chiptuning er foretatt.
 • At bilen er vanskjøttet.
 • At bilen har vært utsatt for trafikkulykke eller annen ytre påvirkning.
 • At bilen har vært benyttet til banekjøring og/eller på annen måte er overbelastet.
 • At det er benyttet reservedeler som ikke tilfredsstiller fabrikkens krav eller spesifikasjoner.

Selger er ikke ansvarlig for kjøring, tauings-/transportomkostninger eller tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med garantikravet.

3. Reklamasjon
Dersom kjøper vil reklamere på feil under denne garanti skal selger informeres om dette innen rimelig tid, normalt innen 2 måneder, etter at feilen ble eller burde blitt oppdaget. For det tilfelle at bilen fremdeles har nybilgaranti fra fabrikk står kjøper fritt til å fremme garantisak eller reklamasjon ovenfor enhver autorisert forhandler av aktuelle bilmerke.

Ved utløpet av garantitiden er kjøper selv forpliktet til å ta en garantiutløpstest. Slik test skal gjennomføres ved merkeverksted.

4. Utbedring under garanti
Reparasjonen skal utføres på verksted anvist av Ecocar AS. Selger bestemmer den beste løsning for utbedring av feil som oppstår i garantitiden. Selger skal rette feil som omfattes av garantien innen rimelig tid etter reklamasjon og uten kostnad og vesentlig ulempe for kjøper.

5. Forholdet til alminnelig forbrukerkjøpslovgivning
Garantien gjelder som tillegg til de rettigheter kjøperen har etter Forbrukerkjøpsloven og begrenser ikke kjøpers rettigheter i forhold til Forbrukerkjøpsloven.

6. Tvist
Dersom det oppstår tvist som følge av tolkning og håndtering av garantien skal partene forsøke å komme frem til minnelig løsning. For det tilfelle at det ikke oppnås enighet står kjøper fritt til å henvende seg til Forbrukerkontor (Forbrukerrådet) og/eller bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget, eventuelt prøves for alminnelig domstol.